Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini
http://sp4trzebinia.superszkolna.pl

07 października 2017 21:41 | Aktualności

Zachowaj Trzeźwy Umysł - Na skrzydłach przyjaźni

Nasza szkoła od marca 2017 roku uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, która przebiega pod hasłem "Na skrzydłach przyjaźni". Będzie ona trwać do końca listopada tego roku. Głównym celem tego programu jest wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży oraz uświadomienie siły wpływu grupy rówieśniczej na jednostkę. Działania koncentrują się też na ograniczeniu podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych i wspieraniu działalności wychowawczej w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej.
W pierwszym etapie uczniowie realizowali zróżnicowane zajęcia. W klasach I-III były to:
"Mój przyjaciel” – gdzie, poprzez ćwiczenia uczniowie rozwijali cechy dobrego przyjaciela, kształtowali umiejętności funkcjonowania w grupie oraz więzi przyjaźni.
„Jaki jestem? - Jaka jestem?” - gdzie, uczniowie rozwijali samoświadomość oraz budowali poczucie własnej wartości, uczyli się również nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami.
Natomiast uczniowie klas IV-VII uczestniczyli w zajęciach pt.:
"Ja i moja grupa” – podczas których uczyli się dokonywać wyboru pozytywnej grupy rówieśniczej, poznawali sposoby spędzania czasu w aktywny i zdrowy sposób, wolny od alkoholu i innych używek.
„Ile jestem wart?” – uczniowie byli zachęcani do pozytywnego myślenia i mówienia o sobie i o innych oraz do promowania pozytywnego wzorca spędzania wolnego czasu.

A.K.

Zdjęcia: