Szkoła Podstawowa nr 4 w Trzebini
http://sp4trzebinia.superszkolna.pl

01 października 2017 18:07 | Aktualności

"Bezpieczeństwo - przede wszystkim".

Uczniowie z klas pierwszej, drugiej i trzeciej spotkali się z panem policjantem. Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak ważna jest wiedza oraz umiejętności praktyczne z zakresu ruch drogowego. Pan policjant przypomniał najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Nasi najmłodsi uczniowie pochwalili się wiedzą. Umieli odpowiedzieć na najważniejsze pytania z zakresu bezpieczeństwa.Pamiątkowe karty z najważniejszymi numerami telefonicznymi będą przypominały o spotkaniu. Życzymy wszystkim bezpiecznej drogi do jak i ze szkoły.

J.P.

B.R.M.

K.Ż.

A. P.

D.O.

Zdjęcia: