Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2018/2019

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2018/2019

KLASA I

Edukacja wczesnoszkolna: „Nowi tropiciele” cz. 1-5 (+ ćwiczenia: Karty pracy cz. 1-5)

Autorzy – A. Banasiak, A. Burdzińska, J. Dymarska, M. Kołaczyńska, A. Kamińska,                         B. Nadarzyńska, wydawnictwo – WSiP  

J. angielski: :„Bugs Team 1”. Podręcznik dla szkoły podstawowej kl. I-III 

Autor – Carol Read, Ana Soberon

Religia: “Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – podręcznik do nauki religii w kl. I szkoły podstawowej.

Autorzy – ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wydawnictwo – Św. Stanisława BM

 

KLASA II

Edukacja wczesnoszkolna: „Nowi tropiciele” cz.1-5 (+ ćwiczenia: cz.1-5)

Autor – A. Kamińska, R. Kamiński, A. Danielewicz, J. Dymarska, J. Hanisz, M. Kołaczyńska,      B. Nadarzyńska, wydawnictwo – WSiP

J. angielski: :„Bugs Team 2”. Podręcznik dla szkoły podstawowej kl. I-III 

Autor – Carol Read, Ana Soberon

Religia:  „Kochamy Pana Jezusa” – podręcznik do nauki religii dla kl. II szkoły podstawowej.

Redakcja – ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wydawnictwo – Św. Stanisława BM

 

 

KLASA III

Edukacja wczesnoszkolna: „Nasza szkoła” cz. 1A i 1B, 2, 3A i 3B, 4 + „Nasza szkoła. Matematyka” cz. 1-4 – podręcznik opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej        (+ ćwiczenia: „Ćwiczenia z pomysłem, kl. 3” cz. 1-4, „Ćwiczenia z pomysłem, kl. 3. Matematyka” cz. 1-4, wydawnictwo – WSiP)

Autorzy – M. Lorek, M. Zatorska

J. angielski: „ Bugs World 3.” Podręcznik dla szkoły podstawowej kl. I-III.

Autor – Elisanda Papiol, Maria Toth, Magdalena Kondro

Religia : „ Przyjmujemy Pana Jezusa” – podręcznik do nauki religii dla kl. III szkoły podstawowej.

Redakcja – ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski, wydawnictwo – Św. Stanisława BM

 

KLASA IV

J. polski: „Między nami”. Podręcznik do j. polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Autor – A. Łuczak, A. Murdzek, K. Krzemieniewska-Kleban, wydawnictwo – GWO

Matematyka: „Matematyka z plusem 4”. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Autorzy – M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, wydawnictwo – GWO

Przyroda: „Tajemnice przyrody”. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Autorzy – M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz, wydawnictwo – Nowa Era

J. angielski: „Brainy” – podręcznik dla kl. 4 szkoły podstawowej

Autor – Nick Beare, wydawnictwo – Macmillan

Historia: „Historia 4”. Szkoły podstawowa, klasa 4

Autorzy – Wojciech Kalwat, Małgorzata Lis, wydawnictwo – WSiP

Muzyka: „Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla kl. 4 szkoły podstawowej.

Autorzy – M. Gromek, G. Kilbach, wydawnictwo – Nowa Era

Plastyka: „Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla kl. 4 szkoły podstawowej

Autorzy – J. Lukas, K. Onak, wydawnictwo – Nowa Era

Technika:  „Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla kl. 4 szkoły podstawowej.

Autorzy – L. Łabecki, M. Łabecka, wydawnictwo – Nowa Era

Informatyka: „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla kl. 4 szkoły podstawowej

Autor – Michał Kęska, wydawnictwo – Nowa Era

Religia: „ Słuchamy Pana Boga” – podręcznik do nauki religii w klasie IV szkoły podstawowej.

Autorzy – ks. T. Panuś, ks. A Kielian, A. Berski, wydawnictwo – Św. Stanisława BM

 

 

KLASA V

J. polski : „Między nami”. Podręcznik do j. polskiego dla kl. V szkoły podstawowej

Autorzy – A. Łuczak, A, Murdzek, wydawnictwo – GWO

 Matematyka : „Matematyka z plusem 5”. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej

Autorzy – M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, wydawnictwo – GWO  

Biologia: „Puls życia”. Podręcznik dla kl. 5 szkoły podstawowej.

Autorzy – M. Sęktas, J. Stawarz, wydawnictwo – Nowa Era

Geografia: „Planeta Nowa”. Podręcznik dla kl. 5 szkoły podstawowej.

Autorzy – F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz, wydawnictwo – Nowa Era

J. angielski :  „Brainy” – podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej

Autor – Nick Beare, wydawnictwo – Macmillan    

Historia : „Historia 5”. Szkoły podstawowa, klasa 4

Autorzy – I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska-Mieloch, wydawnictwo – WSiP

Muzyka: "Klucz do muzyki". Podręcznik do muzyki kl. 5 szkoły podstawowej.

Autorzy – U. Smoczyńska, K. Jakóbczak-Drążek, A. Sołtysik, wydawnictwo – WSiP

Plastyka: „Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla kl. 5 szkoły podstawowej.

Autorzy – J. Lukas, K. Onak, wydawnictwo – Nowa Era

Informatyka: „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla kl. 5 szkoły podstawowej.

Autor – M. Kęska, wydawnictwo – Nowa Era

 Technika: „Jak to działa?” Podręcznik do techniki dla kl. 5 szkoły podstawowej.

Autorzy – L. Łabecki, M. Łabecka, wydawnictwo – Nowa Era

Religia: „Wierzymy w Pana Boga” – Podręcznik do nauki religii dla kl. V szkoły podstawowej.

Autorzy – ks. T. Panuś, ks. A Kielian, A. Berski, wydawnictwo – Św. Stanisław BM

 

 

KLASA VI

J. polski :  „Słowa na start!” (cz. 1-2) Podręcznik do j. polskiego dla kl. 6 szkoły podstawowej”

Autorzy – Marlena Derlukiewicz (cz.1), A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz (cz.2), wydawnictwo – Nowa Era

Matematyka : „Matematyka  z kluczem. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej”   cz.1 i 2

Autorzy – M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, wydawnictwo – Nowa Era  

Przyroda: „Tajemnice przyrody. Podręcznik dla kl.6 szkoły podstawowej”

Autorzy – J. Stawarz, H. Kowalczyk, F. Szlajfer, wydawnictwo – Nowa Era

J. angielski : „Evolution  Plus 3” – podręcznik dla szkoły podstawowej

Autorzy – Nick Beare, wydawnictwo – Macmillan

Historia : „My i historia. Historia i społeczeństwo”. Podręcznik dla kl. 6 szkoły podstawowej

Autorzy – B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, wydawnictwo – Nowa Era i PWN

Muzyka: „Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla kl. 6 szkoły podstawowej.

Autorzy – M. Gromek, G. Kilbach, wydawnictwo – Nowa Era

Plastyka: „Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla kl. VI szkoły podstawowej.

Autorzy – J. Lukas, K. Onak, wydawnictwo – Nowa Era

Zajęcia komputerowe: „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI.”

Autor – Grażyna Koba, wydawnictwo – MiGRA

Zajęcia techniczne: „Jak to działa?” Podręcznik do zajęć technicznych dla kl. VI szkoły podstawowej.

Autorzy – L. Łabecki, M. Łabecka, wydawnictwo – Nowa Era

Religia: „W Kościele umacniamy wiarę” – Podręcznik do nauki religii dla kl. VI szkoły podstawowej.

Autorzy – ks. T. Panuś, ks. A Kielian, A. Berski, wydawnictwo – Św. Stanisław BM

 

 

KLASA VII

J. polski : „Nowe słowa na start!” Podręcznik do j. polskiego dla klasy VII szkoły podstawowej

Autorzy – J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz,                     wydawnictwo – Nowa Era

Matematyka : „Matematyka z plusem 7”. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej. 

Autorzy – Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior,               K. Zarzycka, wydawnictwo – GWO

Biologia: „Puls życia. Klasa 7. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej”

Autorzy – Małgorzata Jefimow, wydawnictwo – Nowa Era

Chemia: „Chemia Nowej Ery”  Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy – J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, wydawnictwo – Nowa Era

Fizyka: „Spotkania z fizyką – Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej”

Autorzy – G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska, wydawnictwo – Nowa Era

Geografia: „Planeta Nowa – Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej”

Autorzy – R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał, wydawnictwo – Nowa Era

J. angielski : „All Clear 7” – podręcznik dla  kl. 7 szkoły podstawowej

Autorzy – P. Howarth, P. Reilly, D. Morris, wydawnictwo – Macmillan

J. niemiecki: “Meine Deutschtour 7” – podręcznik do nauki j. niemieckiego

Autorzy – Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka, wydawnictwo – Nowa Era

Historia : „Historia 7”. Podręcznik do historii dla kl. 7

Autorzy – I. Kąkolewski, K. Kowalewski, A. Plumińska-Mieloch, wydawnictwo – WSiP

Muzyka: „Lekcja muzyki”. Podręcznik do muzyki dla kl. 7 szkoły podstawowej

Autorzy – M. Gromek, G. Kilbach, wydawnictwo – Nowa Era

Plastyka: „Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla kl. 7 szkoły podstawowej

Autorzy – M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, wydawnictwo – Nowa Era

Informatyka: „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla kl. 7 szkoły podstawowej

Autor – G. Koba, wydawnictwo – Nowa Era

Religia: „Spotykamy się z żywym Słowem” – Podręcznik do nauki religii dla kl. VII szkoły podstawowej.

Autorzy – ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, wydawnictwo – Św. Stanisława BM

 

KLASA VIII

J. polski : „Nowe słowa na start!” Podręcznik do j. polskiego dla klasy VIII szkoły podstawowej

Autorzy – J. Kościerzyńska, M. Chmiel, M. Szulc, A. Gorzałczyńska-Mróz,                     wydawnictwo – Nowa Era

Matematyka : „Matematyka z plusem 8”. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej.  

Autorzy – Z. Bolałek, M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior,               K. Zarzycka, wydawnictwo – GWO

Biologia: „Puls życia. Klasa 8. Podręcznik do biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej”

Autorzy – B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas, wydawnictwo – Nowa Era

Chemia: „Chemia Nowej Ery”  Podręcznik dla kl.8 szkoły podstawowej

Autorzy – J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, wydawnictwo – Nowa Era

Fizyka: „Spotkania z fizyką – Podręcznik dla kl.8 szkoły podstawowej”

Autorzy – G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska, wydawnictwo – Nowa Era

Geografia: „Planeta Nowa – Podręcznik do geografii dla kl. 8 szkoły podstawowej”

Autorzy – T. Rachwał, D. Szczypiński, wydawnictwo – Nowa Era

J. angielski :  „Repetytorium ósmoklasisty”

Autorzy – Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles, wydawnictwo – Macmillan

J. niemiecki: “Meine Deutschtour 8” – podręcznik do nauki j. niemieckiego

Autorzy – Ewa Kościelniak-Walewska, Małgorzata Kosacka, wydawnictwo – Nowa Era

Historia : „Historia 8”. Podręcznik do historii dla kl. 8

Autorzy – W. Kalwat, P. Szlanta, A. Zawistowski, wydawnictwo – WSiP

Wiedza o społeczeństwie: „Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.

Autorzy – I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski, wydawnictwo – Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa: „Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Autor – J. Słoma, wydawnictwo – Nowa Era

Informatyka: „Lubię to!” Podręcznik do informatyki dla kl. 8 szkoły podstawowej

Autor – G. Koba, wydawnictwo – Nowa Era

Religia: „Żyjemy w miłości Boga” – Podręcznik do nauki religii dla kl. VIII szkoły podstawowej.

Autorzy – ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka, wydawnictwo – Św. Stanisława BM