Wymagania edukacyjne 2018/2019

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

dostępne są dla uczniów i rodziców/opiekunów

po zalogowaniu się do

serwisu dziennika elektronicznego LIBRUS.

Zakładka Organizacja szkoły - pliki szkoły.