Kadra Pedagogiczna

 mgr Aneta Gawin – dyrektor szkoły, język angielski

agawin@superszkolna.pl


mgr Tomasz Baudler –  wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, technika, wychowawca klasy 4

tbaudler@superszkolna.pl

 

mgr Agnieszka Pawłowska –   wychowawca klasy 6, język polski, plastyka, biblioteka

apawlowska@superszkolna.pl

 

mgr Katarzyna Micał – Pachlewska – wychowawca klasy 8, j. angielski

kmicalpachlewska@superszkolna.pl

 

mgr inż. Joanna Kowalska – Bońkowska – wychowawca klasy 7, matematyka, informatyka, zajęcia komputerowe

jkowalskabonkowska@superszkolna.pl

 

mgr Anna Pawletta - religia, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie

apawletta@superszkolna.pl

 

mgr Alicja   Kurzymska    - wychowawca klasy 5, historia, język polski

akurzymska@superszkolna.pl

 

mgr Jolanta Pikusa – wychowawca klasy 3, nauczanie wczesnoszkolne, zajęcia świetlicowe

jpikusa@superszkolna.pl

 

mgr Beata Radmacher – Muzyka – wychowawca klasy 1, nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie do życia w rodzinie

bradmachermuzyka@superszkolna.pl

 

mgr Dorota Olaszewska –  wychowawca klasy 1, nauczanie wczesnoszkolne

dolaszewska@superszkolna.pl

 

mgr Citak Katarzyna - język niemiecki

kcitak@superszkolna.pl

 

mgr Ferenc - Plac Jolanta- chemia

jferencplac@superszkolna.pl

  

mgr Iwona Leś - Kubik - zajęcia komputerowe, informatyka, geografia

ileskubik@superszkolna.pl

 

dr Marta Głogowska - biologia, przyroda

mglogowska@superszkolna.pl


mgr Anna Kozikowska - fizyka

akozikowska@superszkolna.pl

 

mgr Iwona Remin - doradztwo zawodowe, pedagog szkolny

iremin@superszkolna.pl


ksiądz Michał Korbel - religia

mkorbel@superszkolna.pl


mgr Marta Gębicka - muzyka

mgebicka@superszkolna.pl


mgr Iwona Kawala - wychowanie fizyczne, zajęcia sportowe, edukacja do bezpieczeństwa, zajęcia świetlicowe

ikawala@superszkolna.pl